GRODZISK MAZOWIECKI

Grupa kat. dzieci początkujące (p. Natalia):

Miejsce: Ksawcio i Wojtuś Grodziska Akademia Dziecięca, Wólka Grodziska 33

Poniedziałek: 16.30 – 17.30, Czwartek : 16.30 – 17.30

Grupa kat. dzieci zaawansowane I (p. Natalia):

Miejsce: Grodziska Hala Sportowa, ul. Westfala 3A Grodzisk Mazowiecki

Wtorek: 16.15 – 17.15, Piątek 16.15 – 17.00

Grupa kat. dzieci zaawansowane II (p. Krzysztof):

Poniedziałek: 18.30 – 20.00, LO Piasta 14, Milanówek

Wtorek: 17.15 – 18.30, Grodziska Hala Sportowa, ul. Westfala 3a Grodzisk Maz.
Środa, Czwartek: 17.30 – 20.00, LO Piasta 14, Milanówek

Grupa Młodzicy, Juniorzy Młodsi,  Juniorzy:
Miejsce: LO, ul. Piasta 14 Milanówek

Środa: 19.00 – 20.30, Czwartek 19.00 – 20.30


Dorośli:
Miejsce: Grodziska Hala Sportowa, ul. Westfala 3A Grodzisk Mazowiecki
Wtorki: 20.00 – 21.30

Lekcje indywidualne – termin do ustalenia.


 PODKOWA LEŚNA

Grupa kat. dzieci początkujące:
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Modrzewiowa 41 Podkowa Leśna
Poniedziałek: 15.30 – 16.30
Piątek: 15.30 – 16.30

Grupa kat. dzieci zaawansowane:
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Modrzewiowa 41 Podkowa Leśna
Poniedziałek: 16.30 – 18.00
Piątek: 16.30 – 18.00

Grupa kat. młodzieżowa początkująca:
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Modrzewiowa 41 Podkowa Leśna
Piątek: 17.30 – 19.00


MILANÓWEK, LO, ul. Piasta 14, Milanówek

Grupa kat. dzieci początkujące :
Poniedziałek: 18.00 – 19.00
Środa: 16.30 – 17.30

Grupa kat. dzieci zaawansowane:

Poniedziałek: 18.30 – 20.00
Środa: 17.30 – 19.00

Czwartek: 17.30 – 19.00


BRWINÓW, ZSO w Brwinowie ul. Żwirowa 16

Grupa kat. dzieci początkujące :
Wtorek: 17.45- 18.45
Czwartek: 18.00 – 19.00